Ekspertyzy techniczne

Wykonujemy oceny stanu technicznego budynków, pod kątem ich bezpieczeństwa, możliwości rozbudowy oraz adaptacji  do nowej funkcji. Kompleksowa ocena stanu technicznego pozwala podjąć właściwą decyzję co do dalszych kroków inwestycyjnych.

Adaptacja istniejących budynków na nowe cele wymaga dokładnej oceny stanu technicznego. Rzetelnie i fachowo wykonana pozwala odpowiedzieć na pytanie czy inwestycja jest ekonomicznie opłacalna. Wykonując ocenę stanu technicznego pod kątem przyszłej inwestycji staramy się podpowiadać rozwiązania  optymalne pod kątem technicznym i ekonomicznym.