Łukasz Gacek

mgr inż. Łukasz Gacek – absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej w roku 2003, specjalność Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej od 2010roku uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej od 2011 roku.

Członek Małopolskiej Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa w Krakowie od 2010 roku