Łukasz Rataj

inż. Łukasz Rataj –  absolwent Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w roku 2016