Oferta dla architektów

Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu konstrukcyjno-budowlanym pozwala nam na podejmowanie się projektowania większości obiektów budowlanych.

Pełnieni funkcji kierowania budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego oraz ciągły kontakt z budowami poprzez nadzór autorski predysponują nas do wykonywania projektów optymalnych pod kątem realizacyjnym, co ma niebagatelne przełożenie na opinię o całym zespole projektowym.

Największa część działalności projektowej to obiekty mieszkalne oraz przeznaczone pod turystykę takie jak hotele, pensjonaty i restauracje.  Wykonujemy projekty budowlane oraz wykonawcze. Wyprzedzając konkurencję od 2017 roku projekty wykonawcze konstrukcji żelbetowych tworzymy w technologii BIM w programie Allplan. Trójwymiarowe rysowanie zbrojenia pozwala na unikanie błędów i kolizji. Zestawienia zbrojenia są automatycznie generowane przez program co znacznie skraca czas potrzebny na wykonanie projektu, a także eliminuje możliwość pomyłki.

Długoletnia współpraca z producentami konstrukcji drewnianych zaowocowała doświadczeniem w projektowaniu z użyciem drewna, w tym konstrukcji z drewna klejonego warstwowo. Posiadamy umiejętność projektowania konstrukcji drewnianych, w tym o dużych rozpiętościach, spełniających wymagania odporności pożarowej.

Oferta dla inwestorów

Przeprowadzamy optymalizacje projektów konstrukcyjnych pozwalające na zmniejszenie kosztów budowy oraz dostosowanie konstrukcji ściśle do potrzeb inwestora.

Wykonujemy projekty wykonawcze konstrukcji żelbetowych znacznie skracające proces inwestycyjny. Dokładnie wykonane rysunki i zestawienia stali pozwalają na przygotowanie prętów na zbrojarni.

Posiadamy doświadczenie przy pełnieniu funkcji kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego obiektów budowlanych takich jak budynki mieszkalne, hotelowe, produkcyjne, magazynowe oraz handlowe.

Odpowiedni nadzór nad robotami budowlanymi pozwala inwestorowi na spokojne przebrnięcie przez skomplikowany proces inwestycyjny.

Kompleksowo przygotowujemy dokumenty potrzebne do oddania budynku do użytkowania.