Przeglądy obiektów budowlanych

Wykonujemy przeglądy okresowe obiektów budowlanych, półroczne, roczne oraz pięciolenie. Głównym zakresem działalności są obiekty wielkopowierzchniowe wymagające 2 kontroli rocznie oraz obiekty turystyczne.

W oparciu o obowiązujące przepisy właściciele budynków zobowiązani są do wykonywania okresowych kontroli budynków. W sposób rzetelny ocenimy stan techniczny budynku, wskażemy występujące zagrożenia oraz zaproponujemy optymalny sposób ich usunięcia.